News

13.07.2018
1ST INTERNATIONAL E-CONFERENCE ON STUDIES IN HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
In the conference participated lecturers and PhD students from the Faculty of Philosophy and the Faculty of Pedagogy at South-West University "Neofit Rilski". The editor and reviewer of the conference proceedings is Assist. Prof. Dr. Tatyana Petkova.
 
09.07.2018
Laureate of the National Competition
Александра Димитрова Клечорова е класирана на трето място в категорията за „Кратко есе“ на конкурса, организиран от Националното представителство на студентските съвети и Министерството на образованието и науката.
 
26.06.2018
Hosting a Workshop
От 27 до 29 юни 2018 г. в Благоевград ще се проведе работна среща, на която ще бъдат обсъдени възможностите, процедурите и изискванията според националното законодателства за издаване на двойни дипломи по проект “Licence, Master professionnels en formation ouverte et à distance pour le développement du tourisme durable en Chine, au Vietnam et au Kirghizstan – LMPT”.
 
26.06.2018
Four Awards at a Festival in Ohrid
Студенти от Катедрата по музика към Факултета по изкуствата на ЮЗУ „Неофит Рилски“ се представиха отлично на фестивала "Дни на българския фолклор, култура и традиции", който се проведе в град Охрид, Македония.
 
26.06.2018
Science Conference
В рамките на два дни в Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе за трети път научната конференция с международно участие "Лингвистиката – история, предизвикателства, перспективи".
 
25.06.2018
International Olympic Day
За поредна година студенти и преподаватели от катедрите „Теория и методика на физическото възпитание“ и „Спорт“ в Югозападния университет „Неофит Рилски“ отбелязаха Международния олимпийски ден и Деня на българския олимпиец с факелно бягане. В обиколката, която се проведе в парк „ Бачиново“ се включиха и учители, ученици и деца от спортните клубове в Благоевград.
 
25.06.2018
Field expedition
Акцентът на изследването беше поставен в землището на с. Баня, Разложко и прилежащите му територии.
 
22.06.2018
Monograph
Престижното академично издателство "De Gruyter" чрез дъщерната си компания "Sciendo" публикува на английски език монографията на Иван Тодоров