От 15-и до 22-и март на сайта (http://philology.swu.bg/?page_id=31) на Филологическия факултет към Югозападния университет "Неофит Рилски" можете да решите последния ( Тест 4) от поредицата тестове по български език, чрез които можете да проверите своята грамотност. При отлично представяне на поне два от тях резултатът може да послужи за прием в една от следните специалности на Филологическия факултет: "Българска филология", "Педагогика на обучението по български език и чужд език (руски, английски, турски, гръцки или китайски)", "Английски език: превод и комуникации" и "Английски език и етнология". Резултатите от четвъртия тест ще бъдат изпратени на електронните адреси на участниците на 22-и март (четвъртък).

До 20-и март продължава обявеният конкурс за есе. Очакваме Вашите разсъждения по една от следните теми: 1. "Учейки, променям света"; 2. "Искам да успея". Текстовете можете да изпращате на имейл ese_ks@swu.bg. За участниците с най-добрите есета са предвидени насърчителни награди, както и възможност за обучение в една от гореспоменатите специалности на Филологическия факултет.

Линк към ТЕСТ  4:

https://docs.google.com/forms/d/15pSP08_f9d33wI2WNYvhh0tOCI358Gi0ebMi445XMiw/edit