Тържественото връчване на дипломите на абсолвентите от Философския факултет, дипломирани през месеците юни и септември на 2017 година ще се състои на 30.03.2018 г. (петък) от 10:30 часа в Аулата на ЮЗУ "Неофит Рилски", Учебен корпус 1.

*Студентите, които не са подписали дипломите си в Учебен отдел , в срок до 27.03.2018 г., няма да получат същите на церемонията.

* Препоръчително е официално облекло.