Информация за получаване на настанителни заповеди и  настаняване на студентите в студентско общежитие за учебната 2017/2018 година

Срокове за получаване на настанителни заповеди в студентско общежитие от:

Първи курс 2017/20178 г.

07.09.2017 г. - 11.09.2017 г.

2-5 курс        2016/2017 г.

11.09.2017 г. - 15.09.2017 г.

Важно!

На 9 и 10 септември 2017 г. /събота и неделя/ няма да се получават Настанителни заповеди и няма да се настанява в общежитията.

За получаване на настанителна заповед в стая 114А е необходимо:

 1. Уверение от учебен отдел за записана учебна 2017/2018 год. (закупува се от книжарницата в УК-1)
 2. Настанителна заповед се получава само след представяне на уверението за записана учебна 2017/2018 година. Студентите 1 курс 2017/2018 година е необходимо първо да се запишат в съответния учебен отдел  на факултета в който са приети, и след това в стая 114А за получаване на настанителна заповед за СО и настаняване./

В студентските общежития се представят:

 1. Заповед за настаняване - получена в стая 114А
 2. Фактура за платен наем:
  • за студенти 1-5 курс, месец септември и октомври 2017 г.
   • месечен наем СО № 1 - 42 лв
   • месечен наем СО № 2 - 48 лв
 3. Фактура за платен депозит общи части - 15 лв
 4. Фактура за платен депозит стая
  • депозит стая СО №1 - 50 лв
  • депозит стая СО №2 - 100 лв
 5. Копие от лична карта
 6. Снимки - 2 броя (паспортни снимки)
 7. Адресна регистрация (адресни карти се предоставят в СО на стойност 2,20 лв)
 8. Официален документ за открита банкова сметка /IBAN/.
 9. Спално бельо

Забележка:  Настанителна заповед за СО е валидна до  3 дни от издаването .

Допълнителни дати за подаване на документи за СО 2017/2018 г. за свободни места на студенти от 1 до 5 курс

От 23.08.2017 г. до 30.08.2017 г.

Моля, спазвайте посоченият график !

 

 

Работно време на КСБ

сутрин от 9.00 ч. до 16.00 ч.

Последна промяна: 2017-08-21