Благодарение на програмата на Microsoft Corporation Live@edu
на адрес http://mail.live.swu.bg всеки студент на Югозападен университет
може да активира и използва безплатна
електронна поща от вида [факултетен номер]@live.swu.bg
При първоначална активация паролата е ЕГН/ЛНЧ на студента.

Благодарение на програмата на Майкрософт Office 365 всеки студент на Югозападен университет "Неофит Рилски" може да активира и използва безплатна електронна поща от вида [факултетен номер]@live.swu.bg.

Изцяло уеб-базираната платформа предоставя пощенска кутия с капацитет 10GB. Услугите, предоставяни от Office 365 са безплатни за образователната институция и се хостват от Майкрософт.

При първоначална активация паролата е ЕГН/ЛНЧ на студента.

Последна промяна: 2016-03-18