График за провеждане на конкурсните изпити по чужд език за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка в ЮЗУ "Неофит Рилски" за учебната 2017-2018 г.
Изпит по чужд език Дата Начален час Зала
Английски език 12.06.2018 г. 9.30 ч. 1437 Б
Немски език 13.06.2018 г. 9.00 ч. 1468
Руски език 12.06.2018 г. 9.30 ч. 1469
Италиански език 12.06.2018 г. 9.30 ч. 1560
Френски език 12.06.2018 г. 9.00 ч. 1468
Последна промяна: 2018-05-08