Факултет Име, Презиме, Фамилия Оценка
ПМФ Ирина Добрева Наскинова Мн. Добър 5
ФП Илия Стойчев Ласин-Бръчков Мн. Добър 5
ФСФ Иво Иванов Минков Отличен 6
ФСФ Любомира Орлинова Стоянова Мн. Добър 5
СтФ Кирил Йорданов Мирчев Мн. Добър 5
ФП Полина Георгиева Таскова Отличен 6
ФП Мария Андонова Георгиева Отличен 5,50
ФП Рая Стефанова Димитрова Мн. Добър 5
СтФ Ивета Иванова Волева Мн. Добър 5
ТФ Динко Жулиен Стойков Отличен 6
ФСФ Христина Звонкова Попова Отличен 6
ФСФ Ваня Кръстева Алексиева Отличен 6
ФСФ Исмет Салих Узунов Отличен 6
ФЛФ Теодора Викторова Димитрова Отличен 6
СтФ Маргарита Стойкова Стоева Отличен 6
ПИФ Албена Георгиева Иванова Отличен 6
ФП Надежда Атанасова Миленкова Мн. Добър 5
ФЛФ Павлина Митова Солачка Мн. Добър 5
ПИФ Диана Кареновна Папоян Отличен 6
ФП Виктория Атанасова Велева Отличен 5,50
ФСФ Ина Александрова Димитрова Отличен 6
ФСФ Мария Вълкова Солева Отличен 5,50
ПМФ Цветелина Николаева Петрова Отличен 5,50
ПМФ Костадин Тодоров Петлешков Отличен 6
ПИФ Христина Вълчева Аргирова Отличен 5,50
СтФ Николай Валериев Логодашки Отличен 5,50
ФСФ Диляна Валериева Дойчинова Отличен 5,50
ФСФ Мария Георгиева Удева Отличен 5,50
ПМФ Калин Емилов Маешки Отличен 6
ФП Лилиана Василева Гошева
ФИ Пламена Василева Моралиева Мн. Добър 5
ФИ Анелия Стефанова Стефанова Отличен 5,50
ПИФ Христо Николаев Банов Отличен 6
СтФ Емилия Светославова Шаренска Отличен 5,50
СтФ Богдана Величкова Костадинова Отличен 5,50
ПИФ Еринда Ставри Мишо Отличен 6
ФСФ Райчо Димитров Цветин Отличен 6
ПИФ Марина Борисова Дойчинова Добър 4
ФОЗЗГС Любомир Орлинов Тодоров Мн. Добър 5
ФЛФ Бойко Панов Ламбовски Отличен 6
ПМФ Георги Николов Манолев Отличен 6
ПМФ Александра Иванова Тенчева Мн. Добър 4,50
ФИ Венцислав Емилов Мицов Отличен 6
ТФ Мартин Николов Пандурски Отличен 6
СтФ Надежда Емилова Петкова
ФСФ Жулиета Стойнова-Георгиева Отличен 6
ПИФ Цветлин Кънчев Киров Отличен 6
ПИФ Деян Сашов Утриноски Отличен 6
ПИФ Васил Георгиев Василев Отличен 6
ФЛФ Юлиана Кирилова Карпузова Отличен 5,50
ФЛФ Соня Андонова Божанина Отличен 5,50
ТФ Сладуна Асенова Георгиева Отличен 5,50
ФИ Иво Славчев Николов Отличен 6
СтФ Райна Атанасова Пашова Отличен 6
ФОЗЗГС Станислава Маринова Богомилова Отличен 6
ФОЗЗГС Добринка Огнянова Калпачка Отличен 6
ПИФ Петър Иванов Балджиев Мн. Добър 5
ФСФ Светлин Митрев Одаджиев Отличен 6
ФСФ Валери Йорданов Вълчев Отличен 5,50
ФОЗЗГС Наско Николаев Вълчев Мн. Добър 5
ФОЗЗГС Драгана Божидар Велинов Отличен 5,50
ФОЗЗГС Красимира Георгиева Златкова Отличен 5,50
ФСФ Елени Димитриос Вамвака Мн. Добър 4,50
ФСФ Георгиос Димитриос Вамвакас Мн. Добър 4,50
ПМФ Мария Николова Георгиева Мн. Добър 5
ПМФ Александар Голубчов Стоименовски Мн. Добър 5
ПИФ Владимир Тихомиров Василев Отличен 5,50
ПИФ Катерина Николаева Василева Отличен 6
ПМФ Лилия Валериева Филипова Отличен 6
ФИ Кристиян Иванов Ковачев Мн. Добър 5
ФП Мирела Николаева Кючукова Мн. Добър 5
ФИ Цветанка Йончева Попова Мн. Добър 4,50
ФИ Деница Методиева Веселинска Отличен 5,50
ФП Бисерка Боянова Ангелова Мн. Добър 5
ФИ Мариана Данчова Вълканова Отличен 6
ФСФ Илиана Николаева Илиева Мн. Добър 5
ФЛФ Борислава Пенева Стефанова Отличен 6
ФЛФ Марияна Николова Кърпачева Мн. Добър 5
ФОЗЗГС Юлиян Делчев Златков Отличен 5,50
ПМФ Румяна Александрова Янчева Мн. Добър 5
ФИ Ива Христова Лапатова
ФЛФ Добромира Господинова Хичева Отличен 6
ФОЗЗГС Красен Цанев Цанев Отличен 6
ПИФ Биляна Борисова Манова Отличен 6
ПИФ Ваня Бориславова Пецанова Отличен 6
ФИ Силвина Владимирова Владова Мн. Добър 5
Последна промяна: 2018-05-16