Ресурси по абонамент (бази данни):

EBSCOEbscoHost Academic Search е най-богатата пълнотекстова академична колекция, съдържаща над 11000 списания в пълен текст, като 6200 от тях са индексирани в Scopus и Web of Science. Комбинацията от академични периодични издания, доклади, книги и видео материали отговаря на потребностите на научната общност в почти всички области на познанието, от астрономия, антропология, биомедицина, технически науки, здравеопазване и право до математика, фармакология, зоология и мн. др.


SciencedirectScienceDirect е пълнотекстова база данни, която съдържа над 2000 списания от областите: Физически и инженерни науки; Науки за живота; Здравеопазване; Социални науки и хуманитаристика

Scopus

 

Scopus е най-голямата база данни съдържаща реферати, цитирания и качествени уеб ресурси. Снабдена е с интелигентни инструменти за провеждане на търсене, проследяване и анализ на научната информация, което я прави незаменим помощник в работния процес на изследователите. Scopus Ви предлага над 21 000 научни издания на повече от 5 000 издатели.

 

ISI Web Of ScienceISI Web of Knowledge - Web of Science: достъп до световната водеща научна литература в областта на естествените, социалните науки, изкуство и хуманитаристика, както и подложените на информационен анализ доклади от научни форуми.

Ресурси по абонамент (периодика):

IDESСписание ИДЕС е прoфесионално издание на Института на дипломираните експерт-счетоводители, ориентирано към практико-приложна тематика в областта на счетоводната, одиторска и данъчна практика. От 2013 г. Списание ИДЕС се издава в електронен формат. Достъпът до броевете на изданието е свободен за всички заинтересовани читатели. Списанието е индексирано и реферирано в EBSCO и Google Scholar.

 

Педагогическа диагностика - В основната на книгата са лекционни курсове по Методология и методи на педагогическите изследвания, Педагогическа диагностика, Експериментална педагогика и Количествени методи в Психологията.

Ресурси на свободен достъп:

GabiCABI - Най-пълната в тематично отношение и най-голяма в света база данни в областта на приложните науки за живота: селско стопанство, екология и науки за околната среда, ветеринарна медицина, обществено здравеопазване, приложна икономика, науки за храните и хранене, почвознание, и пр. С над 7,5 милиона документа от 1973 г. насам. Актуализира се ежеседмично.

 

 

BrillBrillonline колекциите обхващат над 175 000 библиотечни материала с книжни раздели, студии и статии от областта на хуманитаристиката, международното право и биологията. Свободният достъп до публикациите е регламентиран за нашите читатели. За повече информация се обърнете към служителите на библиотеката.

 

Oxford Journals Academic

Оксфорд Академик публикува повече от 200 списания от името на научни дружества по целия свят със свободен достъп.

Последна промяна: 2018-02-12