Новини

24.04.2018
Наши студенти посетиха „Актавис”
На 23 април 2018 г. студенти от II, III и IV курс, специалност ”Медицинска химия”, заедно с преподавателите гл. ас. д-р Радослав Чайров, гл. ас. д-р Мая Чочкова, гл. ас. д-р Петранка Петрова и представители на Центъра за кариерно развитие, посетиха завода на „Актавис” в гр. Дупница, водеща световна фармацевтична компания и един от най-големите работодатели в България.
 
24.04.2018
Европейските ценности и идеята за тяхното популяризиране дискутираха PR студенти на кръгла маса
Кръглата маса на тема „Европейските ценности и тяхното популяризиране“ се състоя днес в Учебен корпус 1 под ръководството на доц. д-р Славянка Ангелова и гл. ас. д-р Любомира Христова. В академичната трибуна се включиха активно студенти и докторанти от специалност „Връзки с обществеността“.
 
24.04.2018
Одобриха списания „Езиков свят” за включване в SCOPUS
Списание „Езиков свят” („Orbis linguaru”) издавано от Филологическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски” е одобрено за включване в една от най-престижните международни бази данни – SCOPOS.
 
23.04.2018
ЮЗУ „Неофит Рилски“ предлага онлайн електронен тест с формат на матура по география
Желаещите да решат още безплатни тестове с формат на матура по география в системата за електронно обучение на ЮЗУ "Неофит Рилски", оценките от които се признават за кандидатстудентски изпит, за което се издава поименен сертификат, трябва да следват инструкциите в сайта.
 
12.04.2018
Работна среща и обучение на учители по проект GLAT – Game based Learning for Algorithmic Thinking
Повече информация за проекта може да се открие на https://glat.uniri.hr/.
 
11.04.2018
Представиха монография на доц. д-р Валентин Василев в Македония
Разработката беше издадена на български език през 2017 г., а настоящото издание е превод на оригинала на македонски език и е първият подобен текст, превеждан в Македония с образователна цел. Трудът на авторите е утвърден с решение на Академичното ръководство на македонското висше училище като задължително учебно пособие в специалностите „Право“ и „Публична администрация“ на Международния славянски университет.
 
03.04.2018
Студенти от специалност „Социология“ посетиха Европейския парламент и Европейската комисия в Брюксел по покана на евродепутата Андрей Новаков
Призьорите в националния конкурс за най-добра студентска разработка по социология, организиран от Българската социологическа асоциация посетиха Европейския парламент и Европейската комисия в Брюксел по покана на евродепутата Андрей Новаков.
 
30.03.2018
Университетската библиотека получи дарение
Колекцията обогатява библиотечния фонд с редки и стари специализирани издания.